دسترسی های سریع

topics_fa

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

mos (1)

سیویلیکا

civil (1)

اهداف برگزاری

 

هدف این کنفرانس ،ایجاد فضای تبادل اطلاعات و افکار اعضای جامعه در موضوعات مختلف علمی و پژوهشی و پدید آوردن فرصت هایی برای بررسی موضاعت رشته های مدیریت ،اقتصاد و حسابداری است.از این رو فراخوان این کنفرانس با موضوعات مرتبط با محور های اعلام شد، در صدد رونمایی از فعالیت ها و دانش پژوهشگران و فعالان و ارائه مقالات مرتبط بارشته های اعلام شده می باشد. این تلاش ها موجب می شود قدم موثری در جهت پیشرفت جامعه و رسیدن به تکامل بیشتر برداشته شود.هدف این کنفرانس فراهم ساختن محیطی برای انتشار دستاوردهای نو، به تکاپو انداختن پژوهشگران ،دانشجویان وسایر فعالان ایجادگردیده است. تبادل اندیشه میان افراد، به منظور پیشرفت در زمینه مدیریت ،اقتصاد و حسابداری فراهم می گردد.

برخی از اهداف کلان کنفرانس:

►آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری

►فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش وتجربيات

►جلب توجه صاحبنظران و سیاستگذاران بخشهای مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در زمینه های مدیریت ،اقتصاد و حسابداری.

►کارآفرینی با ایجاد فعالیت هاي جدید در حوضه های  مدیریت ،اقتصاد و حسابداری.

►آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنایع تولیدی و خدماتی ، موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی

►آشنایی با مسائل نظری دانش  مدیریت ،اقتصاد و حسابداری.

►قدرت تحلیل دانشجویان در زمینه امور کاربردی رشته های  مدیریت ،اقتصاد و حسابداری.

گروه های هدف و مخاطبان کنفرانس

► اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مدیریت ،اقتصاد و حسابداری

► دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

► كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امورمدیریت ،اقتصاد و حسابداری

► وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

► انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه مدیریت ،اقتصاد و حسابداری

► كليه شركت­ هاي فعال در حوضه های مدیریت ،اقتصاد و حسابداری

► كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار درمدیریت ،اقتصاد و حسابداری