دسترسی های سریع

topics_fa

سیویلیکا

civil (1)

تعرفه های ثبت نام

   

تعرفه های کنفرانس
نوع ثبت نام
هزینه ثبت نام
حضوری
8،500،000 ریال 
حضور بدون مقاله
7،500،000 ریال 
حضور نویسنده همکار    
5،500،000 ریال
هزینه هر مقاله اضافی    
3،000،000 ریال
غیر حضوری
4،500،000 ریال

► هزینه ثبت نام شامل دریافت (کتابچه الکترونیکی مجموعه مقالات،گواهی پذیرش مقالات برای تمامی نویسندگان به صورت مجزا و ...) می باشد.