دسترسی های سریع

topics_fa

سیویلیکا

civil (1)

شورای عالی کنفرانس

جناب آقای دکتر منوچهر منطقی

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت

ریاست کنفرانس

جناب آقای دکتر حمیدرضا فرتوک زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دبیر کنفرانس

جناب آقای دکتر غلامرضا توکلی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

دبیر علمی کنفرانس

جناب آقای مهندس غلامرضا نورمحمد نصرآبادی

عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران

دبیر اجرایی کنفرانس

 شورای سیاست گذاری

جناب آقای دکتر ابراهیم محمودزاده 

رئیس هیات مدیره انجمن تعالی کسب کار ایران

 

عضو شورای سیاست گذاری

جناب آقای دکتر مجید ابن الرضا 

نایب رئیس انجمن تعالی کسب کار ایران

 

عضو شورای سیاست گذاری

جناب آقای دکتر افشار بازیار 

عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب کار ایران

 

عضو شورای سیاست گذاری


جناب آقای دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی

 

عضو شورای سیاست گذاری

جناب آقای دکتر محمدرضا آذرآئین

عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب کار ایران

عضو شورای سیاست گذاری


جناب آقای دکتر جهانشاه چرختاب مقدم 

عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب کار ایران

 

عضو شورای سیاست گذاری


جناب آقای دکترقاسم تقی زاده 

رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر

عضو شورای سیاست گذاری

جناب آقای دکتر حسین دهقان

وزیر سابق وزارت دفاع 

عضو شورای سیاست گذاری

آقای دکتر امین پاشایی دکتری

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

عضو شورای سیاست گذاری

 

جناب آقای دکتر یونس نظری

 معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان

عضو شورای سیاست گذاری